Formularz kontaktowy    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu, wyłączenie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość. Przesłane dane osobowe, będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie dancyh osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowaolne. Administrator umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i zapewnia prawo m.in. ich poprawienia i usunięcia.

    Scroll to Top
    Scroll to Top